כפריות במיטב

                                                 בית במושב מיטב שבצפון מאופיין בתכנון אדריכלי כפרי קלאסי .