עוצמה קלאסית

גובה הגג , המפתחים הגדולים, העמודים הרומים , הקרניזים והמפל העוצמתי …כל אלה יחד מותירים את המתבוננים פעורי פה .