בית מלכה

בית המשלב קלאסיקה ומודרניות יחד.

הממעטפת החיצונית עוטרה באלמנטים קלאסים מפוארים ואילו עיצוב הפנים התאפיין בקוים נקיים ומודרנים הן בתקרות הגבס והן בבחירת הנגרות ופרטי הריהוט.