מבט לכינרת

בית יוקרה בסגנון מודרני שתוכנן למשפחה המתגוררת במרומי פוריה עילית.

הבית מאופיין בקוים ישרים וכניסה דרמטית עם מרפסות מרחפות הפונות לבריכה ומשקיפות עד לצבעי הכינרת הפרושים באופק .

בעזרת התוכניות הקפדניות והליווי האדריכלי התוצאה הסופית תאמה במדויק להדמיה שהוגשה ללקוח.