יפעת וברק ניר

לורד ומוטי היקרים! ״בתים יפים מרחיבים דעתו של אדם״. האדריכלים ורד ומוטי מלכה הם בעלי יוזמה ודמיון, בעלי רעיון ותרבות, בעלי מחשבה מקורית סבלנות תשומת לב וחריצות. את בתינו עיצבו בתשומת לב מרובה, בשום שכל ובהבנה עמוקה של רצונותינו ומאוויינו. כמו כן, הם ירדו לכל פרט ופרט מילאו כל בקשה שלנו והפכו למציאות כל חלום שלנו. כל פינה עמוד וחלל בביתנו נוצרו באהבה רבה על ידי ורד ומוטי. יתרה מכך, כל פרט היה פרי היצירתיות הקפדנות והטעם המשובח של שניהם. מוטי וורד עיצבו לנו את בית חלומותינו. מעבר למפגש עם אדריכלים מעולים, פגשנו אנשים ישרי דרך, אמינים יצירתיים ומאד יעילים.

הוד השרון

מלכה אדריכלים
5
2018-06-19T08:14:07+00:00

הוד השרון

לורד ומוטי היקרים! ״בתים יפים מרחיבים דעתו של אדם״. האדריכלים ורד ומוטי מלכה הם בעלי יוזמה ודמיון, בעלי רעיון ותרבות, בעלי מחשבה מקורית סבלנות תשומת לב וחריצות. את בתינו עיצבו בתשומת לב מרובה, בשום שכל ובהבנה עמוקה של רצונותינו ומאוויינו. כמו כן, הם ירדו לכל פרט ופרט מילאו כל בקשה שלנו והפכו למציאות כל חלום שלנו. כל פינה עמוד וחלל בביתנו נוצרו באהבה רבה על ידי ורד ומוטי. יתרה מכך, כל פרט היה פרי היצירתיות הקפדנות והטעם המשובח של שניהם. מוטי וורד עיצבו לנו את בית חלומותינו. מעבר למפגש עם אדריכלים מעולים, פגשנו אנשים ישרי דרך, אמינים יצירתיים ומאד יעילים.